Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Пріоритетним напрямом розвитку галузі енергетики області є виробництво енергоносіїв із відновлюваних джерел таальтернативних видів палива.Питома вага альтернативної енергетики у структурі загального споживання енергоносіїв по області становить 3,5%. Це один із кращих показників серед регіонів України. За останні роки встановлено обладнання, що працює на аль-тернативних джерелах енергії, загальною потужністю 10,6 МВт. Це дало можливість замістити близько 1,6 млн. м3 природного газу на рік. Прагнення центральних і регіональних органів влади до диверсифікації джерел енергії і першочергову увагу на поновлювані джерела енергії відображено в наступних регіональних стратегічних документах:

 • Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року;
 • Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енер-гозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки;
 • Обласна програма енергоефективності на період до 2017 року;
 • Комплексна програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки.
AE1
 • Потенціал біомаси Рівненської області складає: біомаса зернобобовихкультур — 200 тис. МВт*г/рік; біомаса кукурудзи — 310 тис. МВт*г/рік;біомаса овочів відкритого і закритого ґрунту — 230 тис. МВт*г/рік.
 • Річний потенціал тваринницької сільськогосподарської біомасина Рівненщині: кількість гною — 10,4 млн. т, вихід біогазу —498 млн. м3, заміщення органічного палива — 398 тис. т у. п.
 • Осереднений об’єм відходів лісу для використання у виглядіпалива — 111 тис.м3/рік, енергозбереження відходів длявикористання у вигляді палива — 21,8 тис.м3/рік.
 • В 2017 році запрацювала біогазова станція на Рівненському сміттєзвалищі.
 • Успішно реалізовано пілотні проекти з вирощуванняЕнергетичної верби та енергетичної рослини «Міскантус Гігантеус».
AE2
 • Річна кількість сонячної енергії становить приблизно 1100 кВт*год/м2.
 • Загальний потенціал області складає 21,8*109 МВт*г/рік, технічний –10,5*107 МВт*г/рік, доцільно-економічний – 1,6*105 МВт*г/рік.
 • В області наявні великі площі земель, непридатних для традиційного сільсько-го господарства, які можуть бути використані для створення сонячних електростанцій.

AE3

 • Рівненщина має значні ресурси поверхневих вод (7 км3), а також низку річок,що мають хороший гідротехнічний потенціал для розташування МГЕС (потужність 500 кВт): Горинь, Льва, Стубелка, Збитинка, Путилівка, Бобер.
 • Загальний потенціал області складає 0,304 млрд. кВт·г/рік,технічний — 0,201 млрд. кВт*г/рік, доцільно-економічний — 0,091 млрд. кВт*г/рік.
 • На території області функціонує 2 малі гідроелектростанції:МГЕС «Млинівська» (362 кВт) та МГЕС МЕК «Хрінницький» (860 кВт).

AE4

Середня швидкість вітру в області становить 4,5 м/с. На ви-соті 15 м природний потенціал вітру — 2010 кВт*г/м2 рік, технічно-досяжний потенціал — 390 кВт*г/м2 рік. Для порівняння — ті самі показники, але уже для висоти 30 м: природний потен-ціал вітру становитиме 2710 кВт*г/м2 рік; технічно-досяжний потенціал — 520 кВт*г/м2 рік.

AE5

 • Близько 20% загальнонаціонального запасу торфу знахо-диться в Рівненській області. За оцінками експертів, об’ємзапасів складає більше 136 мільйонів тонн.
 • Загальний енергетичний потенціал торфу по Рівненськійобласті становить 1176,2 млн. МВт*г/рік, доцільно-еконо-мічний потенціал — 575,3 млн. МВт*г/рік.

В області проводиться значна кількість заходів, спрямованих на розвиток галузі альтернативних джерел енергії, зокрема:

 • Створено Рівненський кластер Відновлювальних Джерел Енергії;
 • Реалізовано проект «Енергія біомаси — перетворення природного потенціалу в національні партнерства» в рамкахПрограми Транскордонного співробітництва «Білорусь-Україна».
 • З 2015 р. започатковано щорічну Міжнародну спеціалізовану виставку «Сучасність. Енергозбереження. Техно-логії. (СЕТ)» в рамках якої підприємства Рівненської та сусідніх областей, а також закордонні партнери маютьможливість поділитися досвідом, продемонструвати напрацювання та нові розробки в галузі альтернативноїенергетики;
 • Еко-фестиваль «ЗЕЛО»;
 • Громадська організація «ЕКОКЛУБ».