Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Галузь виробництва будівельних матеріалів в Рівненській області базується на місцевій сировині, відповідно розвиток галузі тісно пов’язаний із розвитком добувної промисловості та тенденціями будівництва області. На території області знаходиться одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва цементу, а також провідні заводи-виробники скла та скляної продукції (в основному для потреб харчової промисловості).

Sector_profile_building_industry_indices.png

Рис. 1. Індекси виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції в Рівненській області та в загальному по Україні у 2010-2014 роках, %

Після зростання в Рівненській області виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (будівельних матеріалів) у 2011 році на 116,3 % у 2012 році спостерігався суттєвий спад як в області (на 15,2 %), так і в загальному по Україні (на 8 %) (рис. 1). Лише за підсумками 2014 року на фоні подальшого зниження продукції в загальному по Україні на 9 %, в Рівненській області спостерігалося зростання в розмірі 0,9 %.


Динаміка обсягів реалізованої продукції галузі виробництва будівельних матеріалів у 2010-2014 роках мала неоднорідний характер (рис. 2).

Sector_profile_building_industry_output.png

*попередні дані

Рис. 2. Динаміка обсягу та питомої ваги иробництва неметалевої мінеральної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції Рівненської області у 2010-2014 роках


Найбільшого значення згаданий показник досяг у 2014 році і становив майже 2,26 млрд. грн. (що на 14,2 % більше ніж у 2013 році), при цьому найбільша питома вага продукції галузі виробництва будматеріалів у загальному обсязі промислової продукції спостерігалася у 2012 році і становила 15,7 %.


Основними видами будівельних матеріалів, що виготовляється в Рівненській області є скло та скляна продукція, цегла та будівельні вироби з цементу (таблиця 1).

Таблиця 1

Виробництво деяких видів будівельних матеріалів у 2010-2014 роках

Продукція деревообробної промисловості

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Цегла керамічна невогнетривка

будівельна, млн. шт. умовної цегли

27,3

28,3

28,1

30

26,6

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи

бетону для будівництва, млн. шт. умовної цегли

4,8

6,4

4,9

3,1

0,7

Вапно, тис. т

42,2

26,7

16

8,8

-

Плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби

з цементу, бетону або штучного каменю, тис.м2

62,7

91,2

87

86,6

-

*попередні дані

За попередніми даними за підсумками 2014 року порівняно із 2013 роком виробництво будівельної цегли скоротилося на 11,3 %, виробництво блоків та цегли з цементу та бетону – на 77,4 %. Загалом виробництво будівельних матеріалів за 2010-2014 роки значно змінювалося, що насамперед пов’язано із суттєвими коливаннями обсягу будівельної продукції (будівництва) за відповідний період (таблиця 2).


Таблиця 2

Індекси будівельної продукції (будівництва) за видами у 2011-2014 роках

Продукція деревообробної промисловості

Роки

2011

2012

2013

2014

В загальному по Україні

118,6

91,7

88,9

78,3

В Рівненській області, зокрема

77,7

143,8

77,9

104,7

будівлі, у тому числі

118,3

91,6

103,8

75,1

житлові

100,7

118

102,4

64,3

нежитлові

123,6

85,1

104,3

78,8

інженерні споруди

67,5

166,9

71,5

114,9

В період 2011-2014 років індекси будівництва в Рівненській області значно змінювалися. Після суттєвого спаду у 2011 році порівняно із 2010 на 22,3 %, у 2012 році спостерігалося зростання на 43,8 %. Аналогічна ситуація відбувалася і у 2013-2014 роках: після спаду у 2013 році на 22,1 % у 2014 році відбулося порівняно незначне зростання на 4,7 %. В основному такі результати були спричинені динамікою будівництва інженерних споруд.


ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ

За січень-листопад 2014 року питома вага експорту виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла у загальному обсязі експорту товарів Рівненської області становила 8,2 %, при цьому обсяг експорту збільшився порівняно із січнем-листопадом 2013 року на 17,8 % (рис. 3).

Sector_profile_building_industry_export.png

*січень-листопад

Рис. 3. Динаміка експорту виробів з каменю, гіпсу, цементу та скла і скловиробів в Рівненській області у 2010-2014 роках, млн. дол. США


Основною експортною статтею за підсумками січня-листопада 2014 року були скло та вироби із скла – 33 млн. дол. США (91,8 % від загального експорту виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла).


У загальному обсязі імпортованих у Рівненську область товарів за січень-листопад 2014 року будматеріали з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла становили близько 5,2 %.

Sector_profile_building_industry_import.png

*січень-листопад

Рис. 4. Динаміка імпорту деяких виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла в Рівненську область у 2010-2014 роках, млн. дол. США

Основними статтями імпорту за січень-листопад 2014 року, як і у випадку із експортом, були скло та вироби із скла – 9,9 млн. дол. США (74 % імпорту продукції галузі).


ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ

Найбільшими підприємствами галузі у Рівненській області є ПАТ «Волинь-Цемент», ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ПрАТ «Рокитнівський склозавод», ПАТ «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій», ТОВ «Здолбунівський завод будматеріалів», ТДВ «Рівненський ДБК», ПрАТ «Дубнобудматеріали», ТОВ «Склоресурс», ТОВ «Універсал-Будматеріали».