Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Галузь виробництва будівельних матеріалів та скловиробів в Рівненській області базується на місцевій сировині, відповідно її розвиток тісно пов’язаний із розвитком добувної промисловості та тенденціями будівництва області. Лісовіресурси є одними з найбільших в Україні. Окрім того, наявна сировина для виробництва щебню, цементу, вапна, цеглита лицювальної плитки. Також в області видобувається базальтовий камінь придатний для виробництва теплоізоляційних та лицювальних матеріалів. На Рівненщині знаходиться одне з найбільших в Україні підприємств з виробництвацементу, а також три з десяти найбільших склозаводів України. Окремі показники діяльності будівельної галузі

Окремі показники діяльності будівельної галузі

Дер1

Виробництво основних видів продукції будівельної промисловості

Буд4

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ

У першому півріччі 2018 року питома вага експорту будівельних матеріалів та скловиробів у загальному обсязі експорту товарів області становила 13,1%, при цьому обсяг експорту збільшився порівняно із даними 2017 року на 30,3%.

Питома вага будівельних матеріалів та скловиробів в структурі експорту з області становить 13,1%. У загальному обсязі імпортованих до Рівненської області товарів у 2018 р. будівельні матеріали та скловироби становили близько 5,0%.

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Буд5

Динаміка обсягів капітальних інвестицій в будівництво (млн. грн.)

У структурі капітальних інвестицій 54,1% становлять власні кошти юридичних осіб, 23% – кошти фізичних осіб (на будівництво житла), 6% – видатки державного та місцевих бюджетів, 4,7% – кредити і позики фінансових установ. Компанією Verallia інвестовано 12 млн. євро у модернізацію та збільшення потужності склозаводу, розташованого у Рівненському районі області. У найближчі три роки власники підприємства планують інвестувати додатково 35 млн. євро у розвиток підприємства.

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ
У першому півріччі 2017 року питома вага експорту будівельних матеріалів та скловиробів у загальному обсязі експорту
товарів області становила 13,1%, при цьому обсяг експорту збільшився порівняно із даними 2016 року на 30,3%.