Категорії

Лісовий фонд області становить 780 тис. гектарів або майже 40% території області. За рівнем лісистості території Рівненська область посідає третє місце в Україні після Закарпатської та Івано-Франківської областей. В областів основному ростуть сосна, дуб, а також осика. Загальний запас деревостанів становить 120,5 млн.м3. З них хвойні насадження становлять 65,8%; твердолистяні – 10,7%; м’яколистяні – 23,5%. Середній вік насаджень – 52 роки. Лісові масиви на території області розташовані нерівномірно і знаходяться в основному в північних районах. Щорічний обсяг лісовідновних робіт в області становитьпонад 5 тис. гектарів. Галузь деревообробки відіграє важливу роль в економіці Рівненської області, оскільки є традиційною для регіонута щорічно демонструє стійкі темпи росту.

Дер1Окремі показники діяльності деревообробної промисловості

Дер7

За перші 3 квартали 2018 р. обсяг продукції деревообробної промисловості перевищив обсяг 2017 року на 3,2%, а його питома вага у загальному обсязі реалізованої промислової продукції Рівненської області зросла до 9,5%. Основними видами продукції галузі в області є плити деревостружкові, деревина розпиляна та розколота, бруски,фризи та покриття для підлоги, меблі.

Виробництво основних видів продукції деревообробної промисловості

Дер3

В області працює єдина в Україні сірникова фабрика, підприємство з іноземними інвестиціями, що забезпечує більше 60% виробництва фанери в Україні, один із найбільших в Європі виробників шпону, а також інші підприємства з замкне-ним циклом виробництва.

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Дер4

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ

Більшість великих деревообробних компаній Рівненщини є експортоорієнтованими підприємствами з іноземними інвестиціями. Частка експорту продукції деревообробної галузі становить 27,7% від загального експорту області, частка експорту продукції меблевої промисловості – 11,4% від загального експорту області. Важливим фактором, що спонукає іноземні компанії інвестуватив деревообробну галузь області став мораторій на експорт лісу-кругляка, запроваджений у 2015 р. Так, протягом 2015-2017 рр. скандинавськими інвесторами вкладено більше 25 млн. євро у високотехнологічне лісопереробне підприємство потужністю переробки 300 тис.куб.м деревини на рік в Костопільському районі.