Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У Рівненській області машинобудування представлене виробництвом обладнання для машин, а також електронних та електричних компонентів. Основною продукцією сектора є котли, запчастини для сільськогосподарських машин, машини та обладнання для тваринництва та виробництва корму, причепи, газові лічильники, емальдріт, трансформатори, кабельно-провідникова продукція, радіообладнання тощо.

Sector_profile_engineering_industry_indices_ukr.png

Рис. 1. Індекси виробництва продукції машинобудування в Рівненській області та в загальному по Україні у 2010-2014 роках, %

Впродовж 2010-2011 років в області спостерігалося зростання обсягів продукції машинобудування, проте починаючи з 2012 році в галузі намітився спад (рис. 1). Не дивлячись на зниження темпу падіння у 2013 році до 94 %, за 2014 рік обсяг продукції машинобудування знизився на 32,2 % порівняно із 2013 роком.


У структурі реалізованої промислової продукції Рівненської області питома вага продукції машинобудування була максимальною у 2012 році і становила 4,8 % (рис. 2).

Sector_profile_building_industry_output_ukr.png

*попередні дані

Рис. 2. Динаміка обсягу та питомої ваги продукції машинобудування у загальному обсязі реалізованої промислової продукції у 2010-2014 роках


Впродовж 2013-2014 років даний показник поступово знижувався і досяг мінімального рівня – 2,2 %, при цьому обсяг реалізованої продукції машинобудування у 2014 році знизився на 28 % порівняно із 2013 роком.


Найбільш затребуваною продукцією машинобудування Рівненської області є котли центрального опалення та вимірювальні прилади (таблиця 1).

Таблиця 1

Виробництво деяких видів продукції машинобудування у 2010-2013 роках

Продукція машинобудування

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Котли центрального опалення, шт.

27,3

28,3

28,1

30

26,6

Прилади для вимірювання фізичних та хімічних

величин, шт.

4,8

6,4

4,9

3,1

0,7

*попередні дані

У 2013 році спостерігалося суттєве скорочення виробництва приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин порівняно із 2010 роком (майже у 6 разів). В свою чергу виробництво котлів центрального опалення хоча і зменшилося на 6,4 % порівняно із 2012 роком, проте в порівнянні із 2010 роком ріст виробництва становив 13,6 %.

 

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ

За січень-листопад 2014 року питома вага експорту продукції машинобудування у загальному обсязі експорту товарів Рівненської області становила близько 5,4 %.

Sector_profile_engineering_industry_export_ukr.png

*січень-листопад

Рис. 3. Динаміка експорту деяких видів продукції машинобудування Рівненської області у 2010-2014 роках, млн. дол. США


Основною експортною статтею за підсумками зазначеного періоду були котли центрального опалення та електричні машини, питома вага яких у загальному експорті галузі становила 70 % та 19 % відповідно (рис.1).

За січень-листопад 2014 року імпорт продукції машинобудування скоротився на 34,3 % порівняно із відповідним періодом 2013 року. У загальному обсязі імпортованих у Рівненську область товарів його питома вага становила близько 26,4 %.

Sector_profile_engineering_industry_import_ukr.png

*січень-листопад

Рис. 4. Динаміка імпорту деяких видів продукції машинобудування в Рівненську область у 2010-2014 роках, млн. дол. США

Основними статтями імпорту за січень-листопад 2014 року були котли центрального опалення (46,7 % загального імпорту продукції машинобудування), та засоби наземного транспорту, крім залізничного (36,2 %).


Загалом, за січень-листопад 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами машинобудування становив 44,9 млн. дол. США.

 

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ

Найбільшими підприємствами галузі у Рівненській області є ПАТ «Рівнесільмаш», ПрАТ «Агроресурс», ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА», ТОВ «Газотрон-Влатава», ТОВ «Гольфстрім», ТОВ «Технопривод», ПНВП «Фантомаш», ТОВ «Рівнепобутприлад».