Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Сільськогосподарське виробництво Рівненської області є традиційним. Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору економіки області є виробництво картоплі, цукрових буряків, зернових та зернобобових культур, овочів, молока та м'яса.


Рис. 1. Структура земельного фонду Рівненської області, %

Територія області становить 2005,1 тис. гектарів, з яких основну частку займають: сільськогосподарські угіддя – 930 тис. гектарів (48,0 %), ліси та інші лісовкриті площі – 803,9 тис. гектарів (40,0 %).

Спеціалізація районів Рівненської області
В агропромисловому комплексі області зайнято понад 40 % сільського населення. Питома вага області у загальному обсязі валової продукції сільського господарства України становить 2,8 % у 2015 році (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка валової продукції сільського господарства Рівненської області та України за 2011-2015 роки, млн. грн.

Впродовж досліджуваного періоду галузь сільського господарства відзначалась тенденцією до зростання, проте у 2015 році індекс сільськогосподарського виробництва склав 92,8 % (рис. 3).


Рис. 3. Індекси сільськогосподарського виробництва в Рівненській області та в загальному по Україні у 2011-2015 роках, %

У 2015 році індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2014 роком становив 92,8 %, зокрема  індекс обсягу виробництва продукції рослинництва склав 91,3 %, продукції тваринництва – 95,6 %. У тому числі продукція сільського господарства сільськогосподарських підприємствах становила 92,3 %,  господарств населення – 93,0 %. Проте за січень-жовтень 2016 року індекс зріс і дорівнював 102,4 %.

РОСЛИННИЦТВО

У структурі валового виробництва сільськогосподарської продукції Рівненської області продукція рослинництва становить 64,7 % у 2015 році. Основними видами продукції є зернові культури, цукрові буряки та картопля (табл. 1). Таблиця 1 Виробництво основних сільськогосподарських культур Рівненської області у 2011-2015 роках

Вид сільськогосподарської культури Рік
2011 2012 2013 2014 2015
зернові та зернобобові культури, тис. ц. 7904,8 9183,6 11085,8 12227,3 11015,4
цукрові буряки (фабричні), тис. ц. 10031,2 9076,8 5313,5 5441,4 4544,0
насіння соняшнику, тис. ц. 45,1 78,5 40,9 58,7 95,6
картопля, тис. ц. 13778,5 13349,6 12992,2 13040,8 12275,8
овочі, тис. ц. 2371,1 2505,0 2555,3 2486,8 1191,5
плоди та ягоди, тис. ц. 880,6 805,6 1129,5 1191,5 992,5

Найбільші посівні площі відводяться під зернові – у 2015 році ними було засіяно більше половини загальної посівної площі (55,8 %). Середня врожайність зернових та зернобобових культур Рівненської  області у 2015 році становила 44,99 ц/га, що на 3,9 ц/га більше ніж в середньому по Україні. Також область посідає позиції вище середнього за врожайністю насіння соняшника – 22,8 ц/га (на 1,2 ц/га більше) та картоплі – 178,2 ц/га (на 17,4 ц/га більше).

ТВАРИННИЦТВО

У структурі валового виробництва сільськогосподарської продукції Рівненської області продукція тваринництва становить 35,3 % у 2015 році. (табл. 2).

Таблиця 2 Виробництво основних видів продукції тваринництва Рівненської області у 2011-2015 роках

Вид продукції тваринництва Рік, тис. ц.
2011 2012 2013 2014 2015
м’ясо (у забійній вазі), тис. т. 55,4 56,2 59,1 60,2 54,1
молоко, тис. т 420,0 442,6 453,4 458,3 436,8
яйця, млн. шт 446,6 490,4 514,9 521,1 565,2
вовна, т 23,0 22,0 22,0 20,0 20,0

На 1 січня 2016 року поголів’я ВРХ становило 145,5 тис. голів, в т. ч. корів – 97,4 тис. голів, поголів’я свиней та птиці становило 282 тис. голів та 6645,7 тис. голів відповідно. Основними видами продукції тваринництва області є м’ясо (у забійній вазі), молоко, яйця, вовна.

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ

У Загальному обсязі експорту товарів Рівненської області продукція сільського господарства за 2015 рік становила близько 14,1 % (рис. 4).


Рис. 4. Динаміка експорту деяких видів сільськогосподарської продукції Рівненської області у 2011-2015 роках, млн. дол. США


Основними продуктами, які поставлялися на зовнішні ринки є зернові культури, їстівні плоди, горіхи, а також насіння і плоди олійних рослин. Також характерне пожвавлення експорту продукції тваринництва, а саме м’ясних та молочних продуктів.

У загальному обсязі імпортованих у Рівненську область товарів продукція сільського господарства у 2015 році становила 6,97 % (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції Рівненської області у 2011-2015 роках, млн. дол. США