Категорії

Загальна інформація

Добувна промисловість Рівненської області представлена переважно кар’єрами, де видобувається та переробляється щебінь. На півночі області видобувають бурштин, напівдорогоцінні камені. Поклади бурштину єдині в Україні. Крім цього на території області видобувають базальт, граніт, каолін, пісок, глину, а також енергетичний матеріал – торф.

#

Рис. 1. Індекси виробництва продукції добувної промисловості в Рівненській області та в загальному по Україні у 2010-2014 роках, %

До 2012 року випуск продукції галузі в області демонстрував позитивну динаміку, проте у 2012 році у галузі був зафіксований спад. За 2014 рік виробництво продукції добувної промисловості дещо знизилось – на 5,1 % порівняно із відповідним періодом 2013 року (рис. 1). Загалом за останні п’ять років в області розвідано 6 нових родовищ будівельного каменю, 7 – піску та одне родовище бурштину («Володимирець-Східний»). Збільшився приріст запасів каменю будівельного на 54,2 млн. м3, піску – на 3,8 млн. м3, бурштину – на 12,5 тонн.

Серед родовищ з найбільшими обсягами добування переважають родовища пісків, глини, крейди, цементної сировини та сировини для виробництва мінеральної вати (таблиця 1). Як будівельний камінь широко використовуються граніти, гранодіорити, базальти тощо.

Таблиця 1
Мінерально-сировинні ресурси Рівненської області та показники їх використання станом на 1 січня 2014 року

Види корисних копалин Кількість родовищ Од. виміру Запаси
в т.ч. на
балансі
освоєно
промисл.
Торф 1 1 тис. т 1 233
Агрохімічна сировина (фосфорити) 2 2 тис. т 2 658
Карбонатна сировина для ґрунтів 1 1 тис. т 3 577
Польовий шпат 1 1 тис. т 487
Каолін 2 2 тис. т 9 845
Цементна сировина 3 3 тис. т 14 755
Скляна сировина 14 14 тис. т 3 665
Крейда будівельна 5 5 тис. т 9 877
Камінь лицювальний 2 2 тис.м3 6 444
Камінь будівельний 3 3 тис.м3 745
Пісок будівельний 2 2 тис.м3 12 555
Цегельна сировина 5 5 тис.м3 2 555
Сировина для мінеральної вати 12 12 тис. т 3 554
Дорогоцінне каміння (бурштин) 129 129 т 855 997
Мінеральні води 22 22 м3/добу 2 411
Прісні води 8 8 тис.м3/добу 9 678
Сапропель 3 3 тис. т 2 144
Разом 356 356 тис. т 1 588 977

В структурі валової доданої вартості Рівненської області питома вага валової доданої вартості добувної промисловості порівняно незначна – за останні 3 роки вона не перевищувала 2,1 %.

Водночас в структурі реалізованої промислової продукції частка добувної промисловості є дещо вищою (рис. 2).

#

Рис. 2. Динаміка обсягу та питомої ваги продукції добувної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції Рівненської області у 2010-2014 роках

Загалом впродовж аналізованого періоду спостерігалося зниження згаданого показника з 2012 року на 1,4 процентних пункти – з 4,8 % до 3,4 % у 2014 році.

Основними видами продукції добувної промисловості Рівненської області є пісок, крейда, торф, галька, гравій, щебінь та камінь дроблений (таблиця 2)

Таблиця 2
Виробництво основних видів продукції добувної промисловості у 2010-2014 роках**

Продукція добувної промисловості Роки
2010 2010 2012 2013 2014*
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, тис.м3 5525,9 6235,1 6344,1 6962,3 6410,9

* попередні дані
** інформація щодо виробництва інших видів продукції є конфіденційною відповідно до ЗУ «Про державну статистику»

Експорт-імпорт продукції

За січень-листопад 2014 року питома вага експорту продукції добувної промисловості (крім енергетичних матеріалів) у загальному обсязі експорту товарів Рівненської області становила 12,1 %, у загальному обсязі імпорту – 1,3 %. Основу експортних поставок (99 %) мінеральних продуктів становить експорт солі, сірки, землі та каміння (рис. 3).

#

Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту солі, сірки, землі та каміння у 2010-2014 роках, млн. дол. США

За січень-листопад 2014 року відповідний обсяг експорту скоротився на 28,1 % порівняно із січнем-жовтнем 2013 року.

Основу імпорту мінеральної добувної продукції становили енергетичні продукти (близько 92 % загальних імпортних поставок), при чому їх імпорт у 2013 році перевищував обсяг 2012 року у 20 разів, а обсяг за січень-жовтень 2014 – у 32,5 рази.

Підприємства галузі

Найбільшими підприємствами галузі у Рівненській області є ТОВ «Західна каолінова компанія», ПАТ «Рафалівський кар'єр», ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр», ПАТ «Томашгородський щебзавод», ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр», Томашгородське кар’єроуправління, ТОВ «Вирівський карєр», ТОВ «Селищанський кар’єр».

Для завантаження інформації в форматі PDF перейдіть за посиланням:

Добувна промисловість
25.9 Mb