Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Харчова промисловість Рівненської області базується в основному на власній сировині. Найбільшого розвитку набули цукрова, м’ясна, маслоробно-сироварна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська та овочепереробна галузі. Починаючи з 2011 року в харчовій промисловості області відбувається спад (рис. 1).

Рис. 1. Індекси виробництва продукції харчової промисловості в Рівненській області та в загальному по Україні у 2010-2014 роках, %

Найбільший спад був зафіксований за підсумками 2013 року – виробництво продукції харчової промисловості області становило 76,1 % обсягу 2012 року. Відповідний показник загалом по Україні становив 94,9 %. За підсумками 2014 року спад дещо сповільнився становив 2,9 %.


Динаміка обсягів реалізованої продукції в харчовій промисловості у 2010-2014 роках мала неоднорідний характер (рис. 2). Найбільшого значення згаданий показник досяг у 2013 році і становив майже 3 млрд. грн., при цьому питома вага продукції харчової промисловості у загальному обсязі промислової продукції спостерігалася у 2010 році і становила 21,2 %.

Sector_profile_food_industry_output_ukr.png

*попередні дані

Рис. 2. Динаміка обсягу та питомої ваги продукції харчової промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції у 2010-2014 роках


Загалом впродовж аналізованого періоду спостерігалося зниження частки продукції харчової промисловості у промисловому виробництві на 7,5 процентних пункти – з 21,2 % у 2010 році до 13,7 % у 2014 році.


Основними видами продукції харчової промисловості Рівненської області є борошно, хлібобулочні і макаронні вироби та молочні продукти (таблиця 1).

Таблиця 1

Виробництво деяких видів продукції харчової промисловості у 2010-2014 роках

Харчові продукти

Роки

2010

2011

2012

2013

2014*

Ковбасні вироби, т

2872

1580

1314

1088

731

Молоко, т

4530

1757

2053

1522

4870

Вершкове масло, т

1525

780

836

660

1954

Жирні сири, т

15273

16642

14673

17716

13378

Борошно, т

56702

50124

44339

46727

43515

Крупи, т

655

892

702

661

-

Хлібобулочні вироби, т

36313

35162

30482

28490

25548

Макаронні вироби, т

3899

4177

4922

5615

5909

Печиво солодке і вафлі, т

1944

1124

1072

976

822

Спреди та жирові суміші, т

1063

780

836

660

536

Безалкогольні напої, тис. дал

425,5

267,5

266,8

335,4

371,7

*попередні дані

За підсумками 2014 року порівняно із 2013 роком суттєво зросло виробництво молока (на 22,7 %), вершкового масла (на 33,7 %), макаронних виробів (на 20,5 %) та безалкогольних напоїв (на 10,8 %).


ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ

За січень-листопад 2014 року питома вага експорту готових харчових продуктів у загальному обсязі експорту товарів Рівненської області становила лише 1,5 %.

Sector_profile_food_industry_export_ukr.png

*січень-листопад

Рис. 3. Динаміка експорту деяких видів продукції харчової промисловості Рівненської області у 2010-2014 роках, млн. дол. США

Основною експортною статтею за підсумками зазначеного періоду були продукти переробки овочів і плодів та какаопродуктів – відповідно 1,7 млн. дол. США (24,2 % від загального експорту готових харчових продуктів) та 1,5 млн. дол. США (22,5 %).


У загальному обсязі імпортованих у Рівненську область товарів за січень-листопад 2014 року готові харчові продукти становили близько 1 %.

Sector_profile_food_industry_import_ukr.png

*січень-листопад

Рис. 4. Динаміка імпорту деяких видів продукції харчової промисловості в Рівненську область у 2010-2014 роках, млн. дол. США


Основними статтями імпорту за аналізований період були продукти переробки овочів та плодів – 0,8 млн. дол. США (31,6 % загального імпорту готових харчових продуктів).


Таким чином, за січень-листопад 2014 року профіцит зовнішньої торгівлі в розрізі готових харчових продуктів становив 4,2 млн. дол. США.

ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ

Найбільшими підприємствами галузі у Рівненській області є ПАТ «Поліссяхліб», ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика», ПАТ «Рівень», ПАТ «Дубномолоко», ТОВ «Бімол», ТОВ «Радивилівмолоко», АТ «Родина», ПП «Костопільський маргариновий завод», ТОВ «Водограй», ПАТ «Гощанський завод продтоварів», ТОВ «Млинівський м'ясокомбінат», ТОВ «Острозький завод мінеральної води».