Категорії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Харчова промисловість області базується в основному на власній сировині. Найбільшого розвитку набули молокопе-реробна, м’ясопереробна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська, кондитерська плодо- та овочепереробна галузі.

Окремі показники діяльності харчової промисловості

ХАрч2

Виробництво основних видів продукції харчової промисловості

Харч3


За 2018 рік підприємствами харчової промисловості збільшено обсяги виробництва проти 2017 року на 7,3%. Суттєво зросло виробництво м’яса великої рогатої худоби свіжого та охолодженого, молока, овочів кон-сервованих, кисломолочних продуктів, масла вершкового, сирів жирних.За 2018 рік реалізовано харчової продукції на суму 4709,5 млн. грн, що складає 15,9% до всієї реалізованої продукції промисловості області.

Співвідношення продукції, реалізованої минулого року

ХАрч4

Виробництво зерна на Рівненщині перевищує потреби регіону на 88%, яєць – на 36%, овочів – на 31%, молока – на 23%,картоплі – на 6%. Тому для регіону вкрай актуальним є питання переробки сільськогосподарської продукції та відпо-відного розвитку харчової галузі. Протягом 2017-2020 років планується обов’язкове впровадження системи НАССР навсіх підприємствах харчової галузі області.

Основні підприємства галузі на території Рівненської області

Харч5