Категорії


natural_resources_foto

На Рівненщині розвідано більше 600 родовищ 18 видів корисних копалин:

  • єдині в Україні родовища бурштину
  • унікальні поклади базальтів
  • запаси торфу - 180 млн. тонн або 18% загальних покладів в Україні
  • родовища туфів - 60 млн. тонн
  • поклади зернистих фосфоритів – 81,1 тис. тонн
  • родовища гранітів, діоритів, габро
  • одні з найбільших серед регіонів України запаси деревини – 112,8 млн. куб. м
  • значні ресурси підземних прісних та мінеральних вод
  • перспективні родовища самородної міді
Швидкий розвиток промислового та приватного будівництва, а також прокладання доріг, є основними факторами зростання цього сектора у майбутньому.
resources_map_ukr