Категорії

Адміністративний устрій

Районний центр - м.Костопіль

62 населених пунктів, в т. ч.

– 1 місто

– 61 село

Населені пункти об'єднані в:

– 19 сільських рад

– 1 міську раду

Населення

Загальна чисельність населення - 64,6 тис. осіб, в т. ч.:

— міське населення - 31,4 осіб

— сільське населення - 33,2 осіб

— густота населення - 43,4 осіб/км2

Сільське господарство

Спеціалізація району:

– вирощування зернових культур

– розведення ВРХ та свиней

Промисловість

Спеціалізація району

— деревообробна, виготовлення виробів із деревини

— добувна промисловість

— харчова промисловість

Туристично-рекреаційний потенціал

Туристичний потенціал району представлений пам’ятками архітектури та рекреаційними ресурсами, зокрема:

— геологічний феномен «базальтові стовпи»

— єдиний в Україні «Музей Лісу»

— розроблено 5 туристичних маршрутів, 2 туристичні путівники

Основні соціально-економічні показники

Обсяг реалізованої промислової продукції - 1621447 тис. грн.

Валова продукція сільського господарства – 10862 тис. грн.

Капітальні інвестиції – 337,42 тис. грн.

Прямі іноземні інвестиції – 4400,9 тис.  дол. США

Обсяг виконаних будівельних робіт – 6100,00  тис. грн.

Кількість підприємств – 767 суб'єктів, в т.ч.:

Кількість фізичних осіб-підприємців – 2155 осіб

Інвестиційні проекти району

Пріоритетними інвестиційними проектами району є:

— проекти реконструкції господарських дворів та будівель (ферм, зернових складів, тваринницьких комплексів) та створення на їх основі нових підприємств

Природно-ресурсний потенціал

Загальна площа території району становить 149,6 тис. га

Земельні ресурси:

— Сільськогосподарські землі - 65,2 тис. га

— Забудовані землі - 3,2 тис. га

— Загальна площа водойм - 3 тис. га

— Ліси та лісовкриті землі - 62 тис. га

Корисні копалини:

— глина

— граніт

– мінеральні води

– крейда

— торф

– базальт

– вапняк

Середньомісячна заробітна плата

По району - 3070 грн.

Найбільші підприємства району

Найбільшими та найчисельнішими є підприємства сільського господарства, лісової та харчової промисловості

— ТОВ «Свиспан Лімітед»

— ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»

– ТзОВ «Костопільський фанерний завод»

— АТ «Родина»

— ПП «Костопільський маргариновий завод»

– ПП «Дизайн»

– ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»